Direct naar inhoud
Cookiemelding * www.GIPdatabank.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Actueel

Recentste cijfers over uitgaven aan geneesmiddelen gepubliceerd

14 september 2018 – Vandaag is de GIPdatabank geactualiseerd. Daarmee zijn gegevens bekend geworden over de verstrekking en vergoeding van geneesmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2017. Met de actualisering van de databank zijn ook de gegevens over 2015 en 2016 vernieuwd. De cijfers over 2015 zijn nu definitief, de cijfers over 2016 en 2017 zijn nog voorlopig van aard .

Extramurale geneesmiddelen: algemene ontwikkelingen
De uitgaven voor geneesmiddelen  in 2017 blijven vrijwel gelijk aan de uitgaven in 2016 (4,6 miljard euro). Het aantal gebruikers van geneesmiddelen daalt in 2017 met 1,7% naar 11,4 miljoen gebruikers. De totale kosten van geneesmiddelen per gebruiker zijn daarom gestegen met 2,3% naar 400 euro per gebruiker. De dagelijkse dosis medicijnen die een gemiddelde gebruiker in 2017 tot zich nam, is gestegen met 2,3% naar 805 DDD’s (gedefinieerde dagdoses) per gebruiker

 > Zie de Meerjarentabel 2013-2017

Stijging uitgaven intramurale dure geneesmiddelen
Op de GIPdatabank vindt u naast de informatie over extramurale geneesmiddelen ook een rapportage over intramurale dure geneesmiddelen.  Deze informatie over intramurale dure geneesmiddelen is inclusief stollingsmiddelen. In het overzicht zijn de betalingen van het ministerie van VWS aan zorgverzekeraars op grond van kortingsafspraken met fabrikanten en leveranciers. Datzelfde geldt voor de betalingen door ziekenhuizen aan zorgverzekeraars op grond van gemaakte plafondafspraken voor dure geneesmiddelen.
De afgelopen jaren zijn de uitgaven aan intramurale dure geneesmiddelen gemiddeld met 8% per jaar gestegen. In 2017 is de totale stijging in de uitgaven 9% naar 2,1 miljard euro . Het aantal gebruikers van de middelen nam in vergelijking met 2016 met bijna 26% toe naar 247 duizend gebruikers, wat neerkomt op een daling per gebruiker van 14% ofwel 8.400 euro.

> Zie het overzicht Intramurale dure geneesmiddelen 2013-2017

Grootste stijgers extramurale geneesmiddelen
In de top 10 van grootste stijgers in de vergoeding staan twee nieuwe combinatiepreparaten die voorgeschreven worden voor HIV. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van oudere HIV-middelen naar deze nieuwe middelen.

De uitgaven aan de nieuwe cholesterolverlagers, evolocumab en alirocumab, zijn ook in 2017 sterk gestegen. Deze nieuwe cholesterolverlagers remmen de opname van cholesterol, terwijl statines de aanmaak van cholesterol remmen. De uitgaven aan de hele groep nieuwe cholesterolverlagers (C10AX) zijn met 60% gestegen ten opzichte van 2016. Voor de vergoeding van deze middelen gelden aanvullende voorwaarden: een beperkte groep komt in aanmerking voor deze dure middelen. In 2017 bedroeg de vergoeding per gebruiker van deze cholesterolverlagers ongeveer 4000 euro per jaar.

Ook een aantal antistollingsmiddelen (rivaroxaban, apixaban en dabigattranetexilaat) staan in de top 10 omdat ze flink gestegen zijn in kosten. Het gebruik van deze middelen neemt, vanaf het moment dat ze op de markt verschenen, nog steeds flink toe. Het aantal gebruikers van directe Factor Xa-remmers is in 2017 toegenomen met 65%.

> Zie de top 25 van geneesmiddelen die het sterkst zijn gestegen in de vergoeding in 2017

Bijbetaling bij extramurale geneesmiddelen
In 2017 heeft 11% van de gebruikers van een geneesmiddel een bijbetaling gedaan. Gezamenlijk hebben zij 51 miljoen euro uitgegeven, dit is 10% meer dan in 2016. Wanneer een geneesmiddel duurder is dan het bedrag dat in het GVS is bepaald, betaalt de patiënt het overige deel zelf. Vanaf 2019 wordt de bijbetaling gemaximeerd op 250 euro. Daarboven wordt de bijbetaling vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat hierbij om een bedrag van 30 miljoen euro (60%) dat nu door 4% van de gebruikers met een bijbetaling is betaald. Het meest is bijbetaald voor het geneesmiddel methylfenidaat (15 miljoen euro, 30% van de totale bijbetaling). Dit middel wordt gebruikt door mensen met ADHD.

 > Zie het overzicht Gebruikers met bijbetaling, per categorie bijbetaling, 2013-2017

Regionale overzichten

Het gebruik van astma- en COPD-middelen is regionaal zeer verdeeld. In 2017 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 88 verzekerden een astma- en COPD-middel gebruikt. De regio’s Groningen, Flevoland en op de Zuid-Hollandse Eilanden zijn de meeste gebruikers van astma- en COPD-middelen: 98 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden.

De geneesmiddelen voor pijnbestrijding worden in de zuidelijke regio’s veel meer gebruikt dan landelijk. Gemiddeld gebruiken 173 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden een pijnstiller.

> Zie de rapportage Geneesmiddelgroepen voor meer informatie over de regionale verschillen

Meer informatie op deze website

De cijfers zijn afkomstig uit de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van Zorginstituut Nederland. De databank biedt u informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen op grond van de Zvw. U kunt de databank doorzoeken en tal van overzichten samenstellen via het keuzemenu bovenaan op de homepage.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 06 december 2018.