Direct naar inhoud
Cookiemelding * www.GIPdatabank.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Actueel

GENEESMIDDELEN

Algemene ontwikkelingen
De uitgaven voor geneesmiddelen in 2016 laten op de GIPdatabank een stijging zien van 2,7%. Het aantal gebruikers van geneesmiddelen is in 2016 ook gestegen, met 2,2% naar 11,5 miljoen gebruikers. De totale kosten per gebruiker zijn daarom vrijwel gelijk gebleven in dit jaar. De dagelijkse dosis medicijnen die door een gemiddelde gebruiker in 2016 is gebruikt, is wel gestegen met 2,8% naar 784 DDD per gebruiker. Kijk naar de Meerjarentabel voor meer informatie.

Hepatitis C middelen In 2015 zijn de nieuwe generatie HVC-middelen in het basispakket opgenomen. De behandeling voor hepatitis C patiënten is enorm verbeterd, de behandelcombinaties met “direct acting antivirals” (DAA) geven weinig bijwerkingen en 90% van de patiënten geneest binnen een aantal maanden. De uitgaven van deze dure middelen zijn hoog, in 2016 gebruikten ruim 6000 patiënten deze middelen en de uitgaven stegen met 39% naar 139 miljoen euro. Het HVC-middel sofosbuvir met ledipasvir is de grootste stijger in de uitgaven in 2016. De uitgaven zijn van 10 miljoen naar 57 miljoen euro in 2016 gestegen. Het aantal gebruikers van Sofosbuvir met ledipasvir steeg naar bijna 1400. Voor meer informatie over HVC-middelen: Meerjarentabel

Grootste stijgers:
Naast het HVC-middel staan de antistollingsmiddelen rivaroxaban en apixaban ook in 2016 in de top 10 van grootste stijgers. Rivaroxaban en apixaban zijn directe trombineremmer en factor Xa-remmers en worden ook wel niet-vitamine K antagonist orale anticoagulantia (NOAC’s) genoemd. De uitgaven en het aantal gebruikers van deze NOAC’s zijn ook dit jaar weer verdubbeld. Deze NOAC’s zijn in 2009 en 2012 op de markt gekomen en blijven stijgen in prijs en volume. De uitgaven in 2016 voor rivaroxaban zijn 27 miljoen euro voor 57 duizend gebruikers, de uitgaven voor apixaban zijn 17 miljoen euro voor 31 duizend gebruikers. Het nieuwe geneesmiddel nintedanib uit 2015, staat dit jaar direct in de top 10. Nintedanib is een proteinekinaseremmers die voorgeschreven wordt voor patiënten met kanker. In 2016 is voor 362 patiënten 5,5 miljoen euro uitgegeven. Kijk voor meer informatie over geneesmiddelen die flink stijgen in de uitgaven of het aantal gebruikers naar de rapportage: Top 25 stijgers.

Regionale overzichten
Nieuw op de GIPdatabank zijn de regionale kaarten per geneesmiddelgroep. Opvallend te noemen is dat het aantal gebruikers van ADHD middelen in de regio’s Noord-Holland, Zeeland, ZuidOost Brabant, Twente en Limburg ruim onder gemiddeld is. Terwijl de overige regio’s ruim boven gemiddeld scoren. Het aantal gebruikers van pijnstillers is in het zuiden van het land ruim boven gemiddeld is, in de rest van Nederland wordt juist onder gemiddeld gebruikt. Terwijl uitgaven per gebruiker in de regio’s Noord-Holland en zeeland juist heel hoog zijn. In deze regio’s krijgen gebruikers niet snel een lichte pijnstiller voorgeschreven, maar als ze een pijnstiller krijgen, is het een duurder en zwaarder middel. Wilt u meer weten over de regionale verschillen in het gebruik van geneesmiddelen, kijk dan naar de rapportage: Geneesmiddelgroepen voor meer informatie.

HULPMIDDELEN

Algemene ontwikkelingen
Het aantal gebruikers van hulpmiddelenzorg daalt met 2% naar totaal 2,2 miljoen verzekerden. Ook de kosten per gebruiker dalen met 3,5% naar €642,- per gebruiker. Beiden ontwikkelingen zorgen voor een daling van de totale uitgaven voor hulpmiddelenzorg in 2016 met 5,5% en komen uit op totaal €1,4 miljard. Kijk naar de Meerjarentabel voor een compleet beeld van alle ontwikkelingen in de hulpmiddelenzorg in de periode 2012 - 2016.

Gehoorhulpmiddelen
In 2016 dalen de kosten met 35% naar totaal €123 miljoen. De daling van de uitgaven aan hoortoestellen wordt voor vooral veroorzaakt door een daling van het aantal gebruikers (-23%), en in iets mindere mate door een daling van de kosten per gebruiker (-16%). Waarschijnlijk worden deze ontwikkelingen verklaard doordat zorgverzekeraars in 2016 strakkere afspraken met de branche hebben gemaakt over het voorschrijven van hoortoestellen.

CPAP apparatuur en Voorzetkamers
De eerste plaats in de Top 10 stijgers wordt ingenomen door de categorie CPAP-apparatuur. Bij deze hulpmiddelen is de toename van het aantal gebruikers in absolute getallen net zo groot als bij de verbandmiddelen, alleen is de relatieve groei groter. De uitgaven aan CPAP-apparatuur stijgen met 13% naar € 52,2 miljoen.
In de Top 10 dalers staan de Voorzetkamers op de eerste plaats. Voor het eerst sinds de invoering van de functiegerichte aanspraak op hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen in 2010 daalt in 2016 het aantal gebruikers van voorzetkamers. Ook de uitgaven aan voorzetkamers dalen ten opzichte van het voorgaande jaar en komen in 2016 uit op € 12,1 miljoen.

Incontinentiematerialen
In 2016 dalen de uitgaven aan incontinentiematerialen naar €141 milnoen (-9%). Ondanks deze daling blijven de incontinentiematerialen de aanspraak met de grootste uitgaven binnen de extramurale hulpmiddelenzorg. De daling van de uitgaven wordt zowel veroorzaakt door een daling van het aantal gebruikers (-5%) als door een daling van de kosten per gebruiker (-4%).

Voorzieningen voor stomapatiënten
De uitgaven aan voorzieningen voor stomapatiënten dalen in 2016 verder met -9% naar €116 miljoen. Ook in 2016 is met name een daling van de kosten per gebruiker verantwoordelijk voor de daling van de totale kosten. De kosten per gebruiker dalen met -7% naar €1.560 per gebruiker. Het aantal gebruikers van stomamaterialen daalt in 2016 naar 74.200 verzekerden (-3%).

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 maart 2018.