Actueel

Recentste cijfers over uitgaven aan hulpmiddelen gepubliceerd OPENBAAR

14 maart 2019 – Vandaag is de GIPdatabank geactualiseerd. Daarmee zijn gegevens bekend geworden over de verstrekking en vergoeding van hulpmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2017. De cijfers over 2017 zijn nog voorlopig van aard .

Hulpmiddelen: algemene ontwikkelingen

De stijging van het aantal gebruikers wordt vooral veroorzaakt door de toename in het gebruik van hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen (voorzetkamers) en hulpmiddelen in verband met behandeling (uitwendige electrostimulatoren en injectiematerialen). Deze toename in het volume zorgt ook voor een stijging van de uitgaven aan hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen en hulpmiddelen in verband met behandeling. Bij elkaar opgeteld is dit €10,7 miljoen, bijna de helft van de totale stijging van de uitgaven aan hulpmiddelenzorg in 2017. Verder stijgen ook vooral de uitgaven aan overige verzorgingsmiddelen (o.a. katheters en urine-opvangzakken) en verbandmiddelen. Omdat de gemiddelde kosten per gebruiker dalen met 3,1% ten opzichte van 2016, is de relatieve stijging van de uitgaven wat kleiner dan de toename van het aantal gebruikers.

 > Zie de Meerjarentabel 2013-2017

 

Meer informatie op deze website

De cijfers zijn afkomstig uit de databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van Zorginstituut Nederland. De databank biedt u informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen op grond van de Zvw. U kunt de databank doorzoeken en tal van overzichten samenstellen via het keuzemenu bovenaan op de homepage.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 03 september 2019.