Direct naar inhoud
Cookiemelding * www.GIPdatabank.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Open data en nieuwe rapportages op de GIPdatabank

De GIPdatabank heeft nu ook  open data bestanden. Deze zijn te vinden bij de service in de onderste balk. Gebruikers die zelf analyses en onderzoek willen doen, hebben nu de mogelijkheid om een CSV bestand te downloaden en deze zelf verder te bewerken. De farmacie informatie die wij aanbieden is op ATC-code niveau. De hulpmiddelen informatie op monitorcode niveau. De open data bestaat uit een meerjarenoverzicht en een bestand per leeftijdsklasse en geslacht over één jaar. De bestanden zijn op geaggregeerd niveau, zodat de privacy gewaarborgd is en data nooit herleidbaar zijn naar individuele personen en zorgverzekeraars. De uitgebreide beschrijving van de bestanden staat op de GIPdatabank onder de toelichting.

Voor het onderdeel geneesmiddelen staan op de GIPdatabank in het openbare gedeelte veel nieuwe rapportages over diverse onderwerpen. Voor de volledigheid is een bijlage toegevoegd waarin de totale lijst met rapportages is opgenomen met een korte omschrijving en welke rapportages nieuw zijn.

De totale kosten farmacie in de  meerjarentabel zijn ook aangepast. Bij het GIP worden alle declaraties farmacie verzameld en de vergoeding van alle Zvw-verzekerden bij elkaar opgeteld. Omdat de kortingen en prijsafspraken tussen apothekers, leveranciers en VWS en zorgverzekeraars achteraf aan de  zorgverzekeraars  worden terug betaald, zijn deze niet beschikbaar op declaratie niveau. Deze kortingen zijn wel opgenomen in de financiële verantwoordingsinformatie (jaarstaten) die zorgverzekeraars aan het Zorginstituut verstrekken. De totale kosten farmacie die nu op de GIPdatabank staan, is het bedrag dat verantwoord is in de jaarstaat Zvw van het betreffende jaar (dus inclusief kortingen en prijsafspraken). Er is een regel ‘nog te betalen/verrekenen’ opgenomen, dit geeft het verschil aan tussen de totale kosten van het GIP en de kosten die in de jaarstaat Zvw verantwoord is.

De gegevens op de GIPdatabank worden voor 1 augustus geactualiseerd  met cijfers over 2017. De aanleveringen van de zorgverzekeraars zijn nog niet allemaal volledig waardoor de datum van 1-7-2018 die in het actualisatieschema staat, niet haalbaar is.

Tot slot wil ik nog wijzen op het feit dat het inloggen op de GIPdatabank in februari is gewijzigd. Gebruikers van het besloten gedeelte hebben een inlognaam en wachtwoord gekregen. Uw wachtwoord is na 90 dagen verlopen en u krijgt dan een mail met het verzoek om uw wachtwoord te wijzigen. Wanneer u na de mail van februari uw profiel niet heeft aangemaakt, kunt u uw wachtwoord niet wijzigen. Neem dan contact met ons op via infogip@zinl.nl.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.