Direct naar inhoud
Cookiemelding * www.GIPdatabank.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Beleidsmaatregelen Geneesmiddelen

Overzicht Beleidsmaatregelen farmaceutische zorg

vanaf 1995

Overzicht van de belangrijkste beleidsmaatregelen die sinds 1995 zijn genomen rondom de verstrekking farmaceutische zorg.

2000 - 2001

Deregulering en instrumentering zorgverzekeraars

(Wettelijk kader: breed)

In 2002/2001 wordt het overheidsbeleid gedomineerd door maatregelen gericht op deregulering en instrumentering van zorgverzekeraars om op regionaal niveau de regie te kunnen voeren in het farmaciedossier. De belangrijkste voornemens waren gegroepeerd rondom een drietal thema's te weten (1) grotere invloed zorgverzekeraars op voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen, (2) grotere invloed zorgverzekeraars op prijs en vergoeding van geneesmiddelen en (3) mogelijk maken van nieuwe toetredingen tot de geneesmiddelenmarkt.

De opvallendste maatregelen in dit kader zijn:

  • regeling administratievoorschriften
  • doelmatigheidsmodules/tariefdifferentiatie
  • vereenvoudiging clustering GVS (criteria: gelijksoortige werking en gelijke toedieningsweg)
  • opheffen verbod eigen instelling en bestuurlijke deelneming door ziekenfondsen
  • aanpassen artikel 13 WOG (mogelijkheden voor nieuwe aanbieders op de geneesmiddelenmarkt)
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 april 2017.