Direct naar inhoud
Cookiemelding * www.GIPdatabank.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Beleidsmaatregelen Geneesmiddelen

Overzicht Beleidsmaatregelen farmaceutische zorg

vanaf 1995

Overzicht van de belangrijkste beleidsmaatregelen die sinds 1995 zijn genomen rondom de verstrekking farmaceutische zorg.

2005, januari

Vergoeding van zelfzorgmiddelen

(Wettelijk kader: Ziekenfondswet)

Per 1 januari 2004 zijn de zelfzorgmiddelen van vergoeding uitgesloten. Met ingang van 1 januari 2005 is deze uitsluitingsmaatregel weer versoepeld. Een vijftal groepen zelfzorggeneesmiddelen (waaronder: laxantia, calciumtabletten, antihistaminica en motiliteitsmiddelen) is weer teruggeplaatst in het GVS met als voorwaarde voor vergoeding dat deze slechts voor chronische indicaties worden voorgeschreven.

Beoogd effect: De meerkosten van deze versoepeling wordt door het GIP berekend op circa € 45 miljoen.

2005, december

Geneesmiddelenconvenant 2006-2008

(Wettelijk kader: geen)

Met de betrokken partijen: Bogin, Nefarma, ZN en KNMP wordt afgesproken het geneesmiddelenconvenant te verlengen en ook uit te breiden. Met het nieuwe convenant is een te besparen bedrag gemoeid van € 843 miljoen in 2006 en € 971 miljoen in 2007.

In het convenant is ook vastgelegd dat het CTG/ZAio een onderzoek zal verrichten naar de praktijkkosten en de inkoopvoordelen van apotheekhoudenden zodat een nieuw, modulair tariefsysteem kan worden ontwikkeld. De onderzoeken zijn in maart 2007 afgerond. De conclusies zijn dat in 2004, ook na verrekening van de claw back, nog een bedrag van zeker € 400 miljoen aan inkoopvoordelen bij apotheekhoudenden is achtergebeleven. Daarnaast werd berekend dat het verrichtingentarief voor apotheekhoudenden niet kostendekkend is en de inkoopvoordelen voor een deel worden gebruikt om dit tekort (berekend op circa € 275 mln.) te dekken.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 04 april 2017.