Direct naar inhoud
Cookiemelding * www.GIPdatabank.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Beleidsmaatregelen Hulpmiddelen

Overzicht Beleidsmaatregelen hulpmiddelenzorg

vanaf 1996

Chronologisch overzicht van de wijzigingen in de Hulpmiddelenzorg (Regeling Hulpmiddelen 1996) vanaf 1996. Deze wijzigingen hebben direct of indirect invloed op het gebruik van hulpmiddelen in Nederland.

Vanaf 1 januari 2006 geldt de nieuwe Zorgverzekeringswet. Door invoering van deze wet vervalt het onderscheid tussen ziekenfondswet- en particuliere verzekeringen. Voor beide groepen verzekerden geldt de verplichte basisverzekering. In deze basisverzekering is de aanspraak op hulpmiddelenzorg geregeld in paragraaf 1.4 van de Zorgverzekeringswet. Op de website van Zorginstituut Nederland staat meer informatie over de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Vergoedingslimieten en eigen bijdragen

Jaarlijks worden de vergoedingslimieten en de hoogte van de eigen bijdrage trendmatig aangepast. Deze aanpassingen vinden plaats op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen

In zijn brief van 16 april 2008 kondigde de minister aan dat hij de te verzekeren prestatie hulpmiddelenzorg zou gaan omvormen naar een regeling gebaseerd op functiebeperkingen. De inflexibiliteit van een op productniveau georiënteerde lijst zou daarmee worden losgelaten. In plaats daarvan zouden vraagsturing en keuzevrijheid meer ruimte krijgen, hetgeen de kwaliteit van zorg bevordert. Ook was de verwachting dat innovatie in de hulpmiddelensector bij een functiegericht omschreven hulpmiddelenzorg meer kans zou krijgen dan tot dan het geval was. Vanaf 2008 heeft Zorginstituut Nederland in zijn pakketadviezen fasegewijs voorstellen gedaan om de hulpmiddelenzorg functiegericht te omschrijven.

1999, januari

Afschaffing algemene eigen bijdrage ziekenfondsverzekering

Invoering minimale gebruikstermijnen voor

 

 • Prothesen voor schouder, arm, been of voet (boven 16 jaar)
 • Orthesen: korsetten, orthopedisch beugelapparatuur en verstevigde spalk-, redressie- of correctieapparatuur, breukband en orthopedisch schoeisel
 • Hoortoestellen en oorstukjes
 • Eenvoudige hulpmiddelen voor de mobiliteit
 • Elastische kousen (aanmeetvergoeding losgekoppeld)
 • Diabetes hulpmiddelen: apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en bloedglucosemeters
 • Schoenvoorzieningen
 • Allergeen- en stofdichte hoezen voor matras, kussen en dekbed

Invoering maximale gebruiksnormen voor

 • Stomamaterialen
 • Incontinentiematerialen
 • Diabetes testhulpmiddelen: teststrips en lancetten

Aanscherpen/verduidelijken van de aanspraak op

 • Verstevigde spalk-, redressie of correctieapparatuur, met name kniebraces
 • Stomavoorzieningen (persoonlijke verzorgingsmiddelen worden niet vergoed)
 • Incontinentiemateriaal (bijv. fixatiebroeken behoren niet langer tot de verstrekking)

Opgenomen in de Regeling

 • Botgroeistimulator
 • Allergeenvrije dekbedhoezen
 • Verruiming indicatiecriteria voor diabetes testhulpmiddelen (oa bloedsuikermeter)
 • Verruiming indicatiecriteria voor CPAP-apparatuur

Wijziging in de aanspraak

 • Overheveling van bepaalde (duurdere) hulpmiddelen voor de mobiliteit én inrichtingselementen van woningen naar de verplichte bruikleenverstrekking
 • Verlaging maximum vergoeding voor fax-apparatuur


1999, juli

Wijzigingen in de aanspraak

 • Invoering van getrapte vergoedingslimieten voor hoortoestellen
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 06 maart 2017.