Direct naar inhoud
Cookiemelding * www.GIPdatabank.nl gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Lees meer over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen. Sluiten

Beleidsmaatregelen Hulpmiddelen

Overzicht Beleidsmaatregelen hulpmiddelenzorg

vanaf 1996

Chronologisch overzicht van de wijzigingen in de Hulpmiddelenzorg (Regeling Hulpmiddelen 1996) vanaf 1996. Deze wijzigingen hebben direct of indirect invloed op het gebruik van hulpmiddelen in Nederland.

Vanaf 1 januari 2006 geldt de nieuwe Zorgverzekeringswet. Door invoering van deze wet vervalt het onderscheid tussen ziekenfondswet- en particuliere verzekeringen. Voor beide groepen verzekerden geldt de verplichte basisverzekering. In deze basisverzekering is de aanspraak op hulpmiddelenzorg geregeld in paragraaf 1.4 van de Zorgverzekeringswet. Op de website van Zorginstituut Nederland staat meer informatie over de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Vergoedingslimieten en eigen bijdragen

Jaarlijks worden de vergoedingslimieten en de hoogte van de eigen bijdrage trendmatig aangepast. Deze aanpassingen vinden plaats op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen

In zijn brief van 16 april 2008 kondigde de minister aan dat hij de te verzekeren prestatie hulpmiddelenzorg zou gaan omvormen naar een regeling gebaseerd op functiebeperkingen. De inflexibiliteit van een op productniveau georiënteerde lijst zou daarmee worden losgelaten. In plaats daarvan zouden vraagsturing en keuzevrijheid meer ruimte krijgen, hetgeen de kwaliteit van zorg bevordert. Ook was de verwachting dat innovatie in de hulpmiddelensector bij een functiegericht omschreven hulpmiddelenzorg meer kans zou krijgen dan tot dan het geval was. Vanaf 2008 heeft Zorginstituut Nederland in zijn pakketadviezen fasegewijs voorstellen gedaan om de hulpmiddelenzorg functiegericht te omschrijven.

2002, januari

Deregulering

Per 1 januari 2002 zijn de gestelde voorwaarden voor nadere invulling van de aanspraak op een hulpmiddel gedereguleerd. De deregulering betreft het schrappen van de bepalingen:

 • die de aanspraak op hulpmiddelen afhankelijk stellen van voorafgaande toestemming van het ziekenfonds of een toelichting van de behandelaar;
 • die de gebruikstermijn van het hulpmiddel aangeven;
 • over vervanging, wijziging of herstel van het hulpmiddel binnen de gestelde gebruikstermijn;
 • die het volume van het hulpmiddel aangeven.

Wijzigingen in de aanspraak

 • Voor een verzekerde van jonger dan zestien jaren is - zowel bij de eerste aanschaf van hoortoestellen als bij vervanging van hoortoestellen – de hoogste vergoedingslimiet van toepassing ( € 649,00 voor 2002).
 • De beperking van de aanspraak op een draagbare uitwendige infuuspomp tot vier indicaties is komen te vervallen. De aanspraak loopt nu parallel met de aanspraak op de geneesmiddelen - genoemd in de Regeling farmaceutische hulp 1996 –die met pompen worden toegediend.
 • De maximumvergoeding voor apparatuur voor positieve uitademingsdruk vervalt.

Opgenomen in de Regeling

 • Stoma-middelen: indikmiddelen en huidbeschermende middelen

BTW-verlaging

Als gevolg van het belastingplan 2002 is het aantal hulpmiddelen dat onder het verlaagde BTW-tarief (6%) valt, uitgebreid met:

 • Hoog-laagbedden
 • Anti-decubitusmatrassen
 • Draagbare uitwendige infuuspompen
 • Wek- en waarschuwingsapparatuur
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 06 maart 2017.