Rijksoverheid

GIPdatabank

Vergoeding 2012-2016 voor ATC-subgroep A02BC : Protonpompremmers
Raming voor de totale Zvw-populatie

  2012 2013 2014 2015 2016
A02BC01 Omeprazol (Omecat ®) 12.440.300 13.839.300 14.297.800 14.587.400 13.600.600
A02BC02 Pantoprazol (Pantozol ®) 5.490.000 5.865.500 6.173.800 7.259.500 6.108.900
A02BC03 Lansoprazol (Prezal ®) 499.730 404.970 362.890 287.450 259.360
A02BC04 Rabeprazol (Pariet ®) 9.261.700 3.191.200 1.422.100 1.164.500 1.004.000
A02BC05 Esomeprazol (Nexium ®) 24.111.600 16.279.500 13.236.200 11.336.000 10.756.000
Totaal 51.803.330 39.580.470 35.492.790 34.634.850 31.728.860

Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op: 21-11-2017