Rijksoverheid

GIPdatabank

Vergoeding 2012-2016 voor ATC-subgroep J01CE : Betalactamase-gevoelige penicillines
Raming voor de totale Zvw-populatie

  2012 2013 2014 2015 2016
J01CE01 Benzylpenicilline (Infectocillin ®) 16.911 21.179 17.066 42.871 55.052
J01CE02 Fenoxymethylpenicilline 22.332 18.814 15.849 51.447 53.260
J01CE05 Feneticilline (Broxil ®) 1.086.400 1.051.100 1.011.900 754.430 1.194.200
J01CE08 Benzylpenicillinebenzathine (Pendysin ®) 584.940 426.580 432.220 293.790 239.410
Totaal 1.710.583 1.517.673 1.477.035 1.142.538 1.541.922

Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op: 21-11-2017