Rijksoverheid

GIPdatabank

Vergoeding 2012-2016 voor ATC-subgroep J02AC : Triazoolderivaten
Raming voor de totale Zvw-populatie

  2012 2013 2014 2015 2016
J02AC01 Fluconazol (Diflucan ®) 644.420 676.620 722.740 792.570 741.950
J02AC02 Itraconazol (Trisporal ®) 1.758.700 1.805.400 1.931.100 1.956.800 1.804.700
J02AC03 Voriconazol (Vfend ®) 5.116.600 5.157.300 5.728.500 5.765.000 4.498.900
J02AC04 Posaconazol (Noxafil ®) 2.083.800 2.076.400 2.444.900 3.868.700 4.466.100
Totaal 9.603.520 9.715.720 10.827.240 12.383.070 11.511.650

Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op: 21-11-2017