Rijksoverheid

GIPdatabank

Vergoeding 2012-2016 voor ATC-subgroep L01BB : Purinederivaten
Raming voor de totale Zvw-populatie

  2012 2013 2014 2015 2016
L01BB02 Mercaptopurine (Puri-nethol ®) 1.235.600 1.936.300 3.146.100 4.609.500 5.004.800
L01BB03 Tioguanine (Thiosix ®) 332.180 471.520 694.780 659.670 2.901.300
L01BB05 Fludarabine 975.880 879.090 865.390 . .
Totaal 2.543.660 3.286.910 4.706.270 5.269.170 7.906.100

Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op: 21-11-2017