Rijksoverheid

GIPdatabank

Vergoeding 2012-2016 voor ATC-subgroep L03AA : Koloniestimulerende factoren
Raming voor de totale Zvw-populatie

  2012 2013 2014 2015 2016
L03AA02 Filgrastim (Neupogen ®) 2.516.700 2.582.600 2.471.000 2.504.900 2.438.600
L03AA10 Lenograstim (Granocyte ®) 26.462 25.893 45.755 42.652 29.396
L03AA13 Pegfilgrastim (Neulasta ®) 37.885.700 33.492.400 29.500.500 23.473.400 17.369.200
L03AA14 Lipegfilgrastim (Lonquex ®) . . 652.200 4.844.500 5.879.700
Totaal 40.428.862 36.100.893 32.669.455 30.865.452 25.716.896

Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op: 21-11-2017