Rijksoverheid

GIPdatabank

Vergoeding 2012-2016 voor ATC-subgroep N05CF : Benzodiazepine-gerelateerde middelen
Raming voor de totale Zvw-populatie

  2012 2013 2014 2015 2016
N05CF01 Zopiclon (Imovane ®) 290.610 361.600 410.840 435.890 455.720
N05CF02 Zolpidem (Stilnoct ®) 203.380 245.420 306.540 356.570 363.380
Totaal 493.990 607.020 717.380 792.460 819.100

Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op: 21-11-2017