Rijksoverheid

GIPdatabank

Vergoeding 2012-2016 voor ATC-subgroep S01BA : Corticosteroiden
Raming voor de totale Zvw-populatie

  2012 2013 2014 2015 2016
S01BA01 Dexamethason (Monofree dexamethason ®) 676.750 617.640 683.120 841.780 1.114.600
S01BA02 Hydrocortison . . 22.838 34.217 33.578
S01BA04 Prednisolon (Pred forte ®) 546.500 564.250 592.530 536.350 506.840
S01BA07 Fluormetholon (Fml liquifilm ®) 232.880 232.280 230.380 229.640 189.160
S01BA13 Rimexolon (Vexol ®) 40.633 39.965 37.187 42.835 8.562
Totaal 1.496.763 1.454.135 1.566.055 1.684.822 1.852.740

Bron: GIP / Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op: 21-11-2017