Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C03BA : Sulfonamiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C03BA04 Chloortalidon 984.240 1.006.900 1.288.000 1.274.900 1.218.700
C03BA11 Indapamide 242.250 250.840 248.900 245.180 254.390
Totaal 1.226.490 1.257.740 1.536.900 1.520.080 1.473.090