Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C03BA : Sulfonamiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C03BA04 Chloortalidon 1.006.900 1.291.200 1.274.900 1.219.700 1.170.400
C03BA11 Indapamide 250.840 248.340 245.180 254.700 246.680
Totaal 1.257.740 1.539.540 1.520.080 1.474.400 1.417.080