Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep C08GA : Calciumantagonisten met diuretica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
C08GA02 Amlodipine met diuretica (Natrixam ®) 22.285 36.655 48.828 54.290 67.252
Totaal 22.285 36.655 48.828 54.290 67.252