Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AP : Antivirale middelen voor behandeling van hcv-infecties

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AP01 Ribavirine 468.570 443.800 142.830 85.125 75.390
J05AP03 Boceprevir 5.191 . . . .
J05AP05 Simeprevir . 35.367 . . .
J05AP07 Daclatasvir (Daklinza ®) 18.067.700 24.202.200 6.061.800 838.270 11.424
J05AP08 Sofosbuvir (Sovaldi ®) 63.418.600 42.950.600 11.079.800 2.240.200 186.340
J05AP09 Dasabuvir (Exviera ®) 208.180 421.830 53.367 4.186 .
J05AP51 Sofosbuvir met ledipasvir (Harvoni ®) 10.313.600 57.094.600 18.910.700 7.163.400 1.093.500
J05AP53 Ombitasvir met paritaprevir en ritonavir (Viekirax ®) 2.971.700 5.615.900 737.490 84.546 .
J05AP54 Elbasvir met grazoprevir (Zepatier ®) . . 1.622.000 1.111.800 1.719.900
J05AP55 Sofosbuvir met velpatasvir (Epclusa ®) . . 11.148.200 14.319.800 4.983.400
J05AP56 Sofosbuvir met velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi ®) . . . 511.840 729.290
J05AP57 Glecaprevir met pibrentasvir (Maviret ®) . . . 10.556.200 9.693.500
Totaal 95.453.541 130.764.297 49.756.187 36.915.367 18.492.744