Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AP : Antivirale middelen voor behandeling van hcv-infecties

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J05AP01 Ribavirine 443.800 142.830 85.125 75.390 37.356
J05AP05 Simeprevir 1.941.300 247.030 50.033 . .
J05AP07 Daclatasvir 24.202.200 6.061.800 838.270 11.424 .
J05AP08 Sofosbuvir (Sovaldi ®) 42.950.600 11.079.800 2.240.200 197.790 193.790
J05AP09 Dasabuvir 423.920 59.635 4.186 . .
J05AP51 Sofosbuvir met ledipasvir (Harvoni ®) 57.094.600 18.939.300 7.163.400 1.093.500 245.910
J05AP53 Ombitasvir met paritaprevir en ritonavir 5.687.800 822.040 84.546 . .
J05AP54 Elbasvir met grazoprevir (Zepatier ®) . 1.621.300 1.111.800 1.719.900 1.148.600
J05AP55 Sofosbuvir met velpatasvir (Epclusa ®) . 11.147.100 14.334.200 5.015.500 2.010.300
J05AP56 Sofosbuvir met velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi ®) . . 511.840 729.290 299.300
J05AP57 Glecaprevir met pibrentasvir (Maviret ®) . . 10.556.200 9.693.500 7.255.300
Totaal 132.744.220 50.120.835 36.979.800 18.536.294 11.190.556