Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AP : Antivirale middelen voor behandeling van hcv-infecties

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J05AP01 Ribavirine 85.125 75.357 37.675 12.925 8.866
J05AP05 Simeprevir 50.033 . . . .
J05AP07 Daclatasvir 838.270 11.424 . . .
J05AP08 Sofosbuvir (Sovaldi ®) 2.240.200 197.790 189.850 100.710 77.960
J05AP09 Dasabuvir 4.186 . . . .
J05AP51 Sofosbuvir met ledipasvir (Harvoni ®) 7.163.400 1.090.200 277.360 151.400 112.070
J05AP53 Ombitasvir met paritaprevir en ritonavir 84.546 . . . .
J05AP54 Elbasvir met grazoprevir (Zepatier ®) 1.111.800 1.713.100 1.178.200 580.340 411.580
J05AP55 Sofosbuvir met velpatasvir (Epclusa ®) 14.334.200 5.040.800 2.126.600 1.793.500 2.133.400
J05AP56 Sofosbuvir met velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi ®) 511.840 729.290 299.300 436.330 548.230
J05AP57 Glecaprevir met pibrentasvir (Maviret ®) 10.556.200 9.726.300 7.323.000 7.589.200 6.150.500
Totaal 36.979.800 18.584.261 11.431.985 10.664.405 9.442.606