Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep L01EX : Overige proteinekinaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
L01EX09 Nintedanib (Ofev ®) 7.704.100 9.377.100 10.458.000 11.985.900 17.350.900
Totaal 7.704.100 9.377.100 10.458.000 11.985.900 17.350.900