Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep L01EX : Overige proteinekinaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
L01EX09 Nintedanib (Ofev ®) 9.377.100 10.458.000 11.985.900 17.404.500 23.088.000
Totaal 9.377.100 10.458.000 11.985.900 17.404.500 23.088.000