Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01B : Anti-inflammatoire middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
S01BA Corticosteroiden 1.524.989 1.928.030 2.464.668 2.991.362 3.311.595
Totaal 1.524.989 1.928.030 2.464.668 2.991.362 3.311.595