Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A02AH : Antacida met natriumwaterstofcarbonaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2023
A02AH Antacida met natriumwaterstofcarbonaat
3 2 76