Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BA : Biguaniden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BA02 Metformine (Glucient ®) 658.230 659.610 666.830 672.480 681.700