Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BX09 : Overige bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017
A10BX09 Overige bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines
25 4