Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep C10AA : Cholesterolsyntheseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C10AA01 Simvastatine (Zocor ®) 988.770 895.820 847.440 803.910 763.500
C10AA03 Pravastatine 129.720 114.850 106.540 100.110 95.672
C10AA04 Fluvastatine (Lescol ®) 15.867 13.869 12.938 12.543 12.508
C10AA05 Atorvastatine (Lipitor ®) 601.510 615.880 652.300 693.860 736.850
C10AA07 Rosuvastatine (Crestor ®) 338.170 362.210 402.560 452.630 509.170