Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep C10AA07 : Rosuvastatine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C10AA07 Rosuvastatine ( Crestor ®)
274.400 301.310 334.890 362.190 403.800