Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep C10AX14 : Alirocumab

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C10AX14 Alirocumab ( Praluent ®)
7.056 8.877 10.723 12.700 14.963