Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01CE08 : Benzylpenicillinebenzathine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01CE08 Benzylpenicillinebenzathine ( Extencin ®)
4.777 4.490 4.528 4.341 4.265