Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01DH51 : Imipenem met cilastatine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01DH51 Imipenem met cilastatine
12 22 22 19 26