Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01XX01 : Fosfomycine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01XX01 Fosfomycine ( Monuril ®)
166.780 190.900 178.460 177.640 196.860