Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AF05 : Lamivudine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AF05 Lamivudine ( Epivir ®)
768 565 474 441 360