Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AF05 : Lamivudine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AF05 Lamivudine ( Epivir ®)
1.066 1.138 1.212 965 767