Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AX12 : Dolutegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AX12 Dolutegravir ( Tivicay ®)
1.863 2.542 2.899 3.353 3.618