Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N05AF01 : Flupentixol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N05AF01 Flupentixol ( Fluanxol ®)
3.712 3.569 3.375 3.263 3.055