Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N05AF01 : Flupentixol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N05AF01 Flupentixol ( Fluanxol ®)
3.683 3.676 3.712 3.568 3.383