Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N05CD03 : Flunitrazepam

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N05CD03 Flunitrazepam
1.253 1.216 1.148 1.121 1.067