Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N05CD03 : Flunitrazepam

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N05CD03 Flunitrazepam
1.216 1.148 1.121 1.065 1.035