Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N05CF : Benzodiazepine-gerelateerde middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N05CF01 Zopiclon (Imovane ®) 33.659 33.091 33.430 33.030 34.935
N05CF02 Zolpidem 29.851 29.913 30.233 30.453 35.721