Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N06AG : Mao-remmers type a

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N06AG02 Moclobemide (Aurorix ®) 1.058 1.022 951 852 761