Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AC03 : Terbutaline

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03AC03 Terbutaline ( Bricanyl ®)
27.390 26.396 25.139 23.564 20.127