Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03AC03 : Terbutaline

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03AC03 Terbutaline ( Bricanyl ®)
29.160 27.390 26.396 25.177 23.328