Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AK06 : Salmeterol met fluticason

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03AK06 Salmeterol met fluticason ( Seretide ®)
252.530 233.870 214.840 197.540 160.020