Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03AL05 : Formoterol met aclidiniumbromide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03AL05 Formoterol met aclidiniumbromide ( Duaklir genuair ®)
4.334 4.940 5.184 5.027 4.311