Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AL05 : Formoterol met aclidiniumbromide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03AL05 Formoterol met aclidiniumbromide ( Duaklir genuair ®)
4.940 5.184 5.022 4.337 4.332