Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep A10A : Insulines en analogen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10AB Snelwerkende insulines voor injectie 56.292.500 56.813.100 55.953.700 55.372.800 52.526.500
A10AC Middellangwerkende insulines voor injectie 4.825.500 4.512.500 4.190.500 4.218.000 4.094.300
A10AD (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie 24.845.500 22.736.200 21.062.200 19.361.600 16.843.200
A10AE Langwerkende insulines voor injectie 75.392.900 76.281.600 78.573.200 74.910.900 69.858.900
A10AF Insulines en analogen voor inhalatie . . . 1.059 8.411
Totaal 161.356.400 160.343.400 159.779.600 153.864.359 143.331.311