Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep A10A : Insulines en analogen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10AB Snelwerkende insulines voor injectie 56.813.100 55.953.900 55.439.600 53.603.300 47.330.200
A10AC Middellangwerkende insulines voor injectie 4.512.500 4.190.800 4.220.100 4.153.200 3.827.800
A10AD (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie 22.736.200 21.063.000 19.403.600 17.266.600 14.219.600
A10AE Langwerkende insulines voor injectie 76.281.600 78.574.000 75.020.400 71.433.500 63.554.800
A10AF Insulines en analogen voor inhalatie . . 1.050 8.317 9.338
Totaal 160.343.400 159.781.700 154.084.750 146.464.917 128.941.738