Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10A : Insulines en analogen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10AB Snelwerkende insulines voor injectie 55.439.600 53.617.500 47.608.100 49.075.800 48.945.300
A10AC Middellangwerkende insulines voor injectie 4.220.100 4.157.200 3.842.000 3.945.000 3.955.600
A10AD (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie 19.403.600 17.278.500 14.265.200 12.982.400 11.469.400
A10AE Langwerkende insulines voor injectie 75.020.500 71.483.100 63.773.100 65.745.300 64.278.100
A10AF Insulines en analogen voor inhalatie 1.050 8.317 9.316 11.138 11.856
Totaal 154.084.850 146.544.617 129.497.716 131.759.638 128.660.256