Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A10A : Insulines en analogen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10AB Snelwerkende insulines voor injectie 55.953.900 55.439.600 53.603.300 47.608.100 48.952.200
A10AC Middellangwerkende insulines voor injectie 4.190.800 4.220.100 4.153.200 3.842.000 3.936.600
A10AD (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie 21.063.000 19.403.600 17.266.600 14.265.200 12.952.200
A10AE Langwerkende insulines voor injectie 78.574.000 75.020.500 71.433.500 63.773.100 65.600.500
A10AF Insulines en analogen voor inhalatie . 1.050 8.317 9.316 11.105
Totaal 159.781.700 154.084.850 146.464.917 129.497.716 131.452.605