Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep A16AX09 : Glycerolfenylbutyraat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020
A16AX09 Glycerolfenylbutyraat ( Ravicti ®)
96.581 442.570 584.390
Totaal 96.581 442.570 584.390