Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep A16AX09 : Glycerolfenylbutyraat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021
A16AX09 Glycerolfenylbutyraat ( Ravicti ®)
96.581 442.250 592.700 679.630
Totaal 96.581 442.250 592.700 679.630