Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C03 : Diuretica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C03A low-ceiling diuretica thiaziden 4.919.600 5.277.800 5.439.400 5.804.400 5.625.900
C03B low-ceiling diuretica exclusief thiaziden 1.257.700 1.539.600 1.520.100 1.474.400 1.417.000
C03C high-ceiling diuretica 3.998.500 5.222.900 5.778.300 6.136.900 6.011.300
C03D Aldosteronantagonisten en andere kaliumsparende middelen 6.076.300 7.956.800 8.770.100 10.320.800 11.452.300
C03E Diuretica met kaliumsparende middelen 582.310 610.490 603.910 469.640 642.940
C03X Overige diuretica 1.881.800 2.302.300 2.475.000 2.565.700 2.684.400
Totaal 18.716.210 22.909.890 24.586.810 26.771.840 27.833.840