Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep M05BA08 : Zoledroninezuur

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
M05BA08 Zoledroninezuur ( Aclasta ®)
2.281.200 2.155.400 2.338.700 2.845.100 3.601.100
Totaal 2.281.200 2.155.400 2.338.700 2.845.100 3.601.100