Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep N02AC : Difenylpropylaminederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
N02AC01 Dextromoramide 124.770 74.071 . . .
N02AC03 Piritramide (Dipidolor ®) 90.858 78.379 63.107 51.392 52.394
Totaal 215.628 152.450 63.107 51.392 52.394