Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep N02AC : Difenylpropylaminederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N02AC03 Piritramide (Dipidolor ®) 63.107 51.392 51.651 48.197 53.197
Totaal 63.107 51.392 51.651 48.197 53.197