Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N02AC : Difenylpropylaminederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N02AC03 Piritramide (Dipidolor ®) 48.057 53.115 39.898 33.617 35.139
Totaal 48.057 53.115 39.898 33.617 35.139