Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N06AG02 : Moclobemide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N06AG02 Moclobemide ( Aurorix ®)
134.640 133.270 123.560 113.690 113.300
Totaal 134.640 133.270 123.560 113.690 113.300