Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep R03AK10 : Vilanterol met fluticasonfuroaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
R03AK10 Vilanterol met fluticasonfuroaat ( Relvar ellipta ®)
4.172.400 4.602.800 4.849.100 8.200.000 8.905.100
Totaal 4.172.400 4.602.800 4.849.100 8.200.000 8.905.100