Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03AK10 : Vilanterol met fluticasonfuroaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R03AK10 Vilanterol met fluticasonfuroaat ( Relvar ellipta ®)
4.602.800 4.851.200 8.200.000 8.936.400 9.306.600
Totaal 4.602.800 4.851.200 8.200.000 8.936.400 9.306.600