Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AK10 : Vilanterol met fluticasonfuroaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03AK10 Vilanterol met fluticasonfuroaat ( Relvar ellipta ®)
3.409.800 4.172.400 4.602.800 4.849.100 8.189.200
Totaal 3.409.800 4.172.400 4.602.800 4.849.100 8.189.200