Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep R03AK10 : Vilanterol met fluticasonfuroaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
R03AK10 Vilanterol met fluticasonfuroaat ( Relvar ellipta ®)
1.684.300 2.825.900 3.410.300 4.171.900 4.597.800
Totaal 1.684.300 2.825.900 3.410.300 4.171.900 4.597.800