Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep S02AA : Antimicrobiele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021
S02AA Antimicrobiele middelen
68
Totaal 68