1995, september

Bevorderen generiek voorschrijven

(Wettelijk kader: Ziekenfondswet)

Door de minister van Volksgezondheid zijn in 1995 met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afspraken gemaakt om het voorschrijven van geneesmiddelen op stofnaam (generiek voorschrijven) te bevorderen. Dit stelt de apotheker vervolgens in staat om zo doelmatig mogelijk af te leveren.

Beoogd effect: verlaging van de materiaalkosten van geneesmiddelen met circa € 22,7 miljoen op jaarbasis.

Feitelijk effect: voor zover bekend is deze maatregel niet geëvalueerd.