De open data op de GIPdatabank bevat  verschillende bestanden, uitgesplitst naar diverse kenmerken. Wanneer u zelf onderzoek wilt doen, kunt u de open data downloaden en zelf bewerken.

De farmacie informatie die wij aanbieden is op ATC-code niveau. De hulpmiddelen informatie op monitorcode niveau. De open data bestaat uit een meerjarenoverzicht en een bestand per leeftijdsklasse en geslacht over één jaar. De bestanden zijn op geaggregeerd niveau, zodat de privacy gewaarborgd is en data nooit herleidbaar zijn naar individuele personen en zorgverzekeraars. De bestanden bevatten geaggregeerde data van alle verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet.

De beschrijving van de bestanden staat onder de toelichting van de GIPdatabank -bestandsbeschrijvingen-