De open data op de GIPdatabank bevat  verschillende bestanden, uitgesplitst naar diverse kenmerken. Wanneer u zelf zelf onderzoek wilt doen, kunt u de open data downloaden en zelf bewerken.

De farmacie informatie die wij aanbieden is op ATC-code niveau. De hulpmiddelen informatie op monitorcode niveau. De open data bestaat uit een meerjarenoverzicht en een bestand per leeftijdsklasse en geslacht over één jaar. De bestanden zijn op geaggregeerd niveau, zodat de privacy gewaarborgd is en data nooit herleidbaar zijn naar individuele personen en zorgverzekeraars. De bestanden bevatten geaggregeerde data van alle verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet.

De beschrijving van de bestanden staat onder de toelichting van de GIPdatabank -bestandsbeschrijvingen-

2019

GIP Farmacie ZVW Meerjaren 2015-2019_20102020

CSV-bestand 534,3 KB

Open data 20-10-2020

GIP Farmacie ZVW lftgesl 2019_20102020

CSV-bestand 1.153,52 KB

Open data 20-10-2020

GIP Hulpmiddelen ZVW Meerjaren 2015-2019_20102020

CSV-bestand 60,52 KB

Open data 20-10-2020

GIP Hulpmiddelen ZVW lftgesl 2019_20102020

CSV-bestand 140,72 KB

Open data 20-10-2020

2018

GIP Farmacie ZVW Meerjaren 2014-2018_04112019

CSV-bestand 533,04 KB

Open data 05-11-2019

GIP Farmacie ZVW lftgesl 2018_04112019

CSV-bestand 1.134,79 KB

Open data 05-11-2019

GIP Hulpmiddelen ZVW Meerjaren 2014-2018_05112019

CSV-bestand 61,31 KB

Open data 05-11-2019

Gip Hulpmiddelen ZVW lftgesl 2018_05112019

CSV-bestand 141,98 KB

Open data 05-11-2019

2017

GIP Farmacie ZVW Meerjaren 2013-2017_04092018

CSV-bestand 538 KB

Open data 05-11-2019

GIP Farmacie ZVW lftgesl 2017_04092018

CSV-bestand 1.167,92 KB

Open data 05-11-2019

GIP Hulpmiddelen ZVW Meerjaren 2013-2017_14032019

CSV-bestand 61,22 KB

Open data 05-11-2019

GIP Hulpmiddelen ZVW lftgesl 2017_14032019

CSV-bestand 141,99 KB

Open data 05-11-2019

2016

GIP Farmacie ZVW Meerjaren 2012-2016_25012018

CSV-bestand 580,97 KB

Open data 05-11-2019

GIP Farmacie ZVW Farmacie 2016_25012018

CSV-bestand 1.168,89 KB

Open data 05-11-2019

GIP Hulpmiddelen ZVW Meerjaren 2012-2016_25012018

CSV-bestand 61,88 KB

Open data 05-11-2019

GIP Hulpmiddelen ZVW lftgesl 2016_25012018

CSV-bestand 142,74 KB

Open data 05-11-2019

2015

GIP Farmacie ZVW lftgesl 2015_23012019

CSV-bestand 1.186,49 KB

Open data 05-11-2019

2014

GIP Farmacie ZVW lftgesl 2014_23012019

CSV-bestand 1.197,71 KB

Open data 05-11-2019

2013

GIP Farmacie ZVW lftgesl 2013_23012019

CSV-bestand 1.178,5 KB

Open data 05-11-2019