Rijksoverheid

GIPdatabank

Welkom op de GIPdatabank

In het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) verzamelt Zorginstituut Nederland systematisch gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (Farmaceutische zorg) en hulpmiddelen (Hulpmiddelenzorg). Een groot aantal zorgverzekeraars stelt de gegevens aan het GIP ter beschikking. Vervolgens controleert het GIP deze gegevens en corrigeert deze zonodig. De zo verkregen gegevens gebruikt Zorginstituut Nederland voor tal van doeleinden, zoals:

  • Het verrichten van onderzoek en beleidsanalyses voor Zorginstituut Nederland.
  • Het opstellen van rapportages, geven van ondersteuning bij uitvoeringstaken, opstellen van middel- langetermijnramingen en het inschatten van de kosten die gepaard gaan met opname van nieuwe geneesmiddelen in de basisverzekering voor het ministerie van VWS.
  • Het beschikbaar stellen van gegevens aan derden, onder andere via deze databank.
  • Het beschikbaar stellen van spiegelinformatie aan zorgverzekeraars.
  • Het volgen van de opbrengsten van de vrijwillige prijsverlagingen voor geneesmiddelen (transitieakkoord).

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen op de GIPdatabank, meldt u zich dan aan voor de nieuwsmail van Zorginstituut Nederland en vink het onderdeel GIPdatabank aan.

Aanmelden nieuwsmail

De GIPdatabank is onderdeel van Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar basispakket dat voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk is. Daarmee waarborgt Zorginstituut Nederland dat iedereen van zorg is verzekerd. Zorginstituut Nederland neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Naar ZorginstituutNederland.nl

Animaties tonen verspreiding nieuwe medicijnen

Animaties zijn een goede manier om inzicht te krijgen in de verspreiding van nieuwe geneesmiddelen. Onder leiding van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) zijn in het pilotproject MOVIE animaties gemaakt voor nieuwe antistollingsmiddelen en nieuwe geneesmiddelen tegen diabetes. MOVIE is ontwikkeld vanuit het project MedicijnBalans van het IVM in samenwerking met de GIPdatabank van het Zorginstituut Nederland en met het RIVM.

Nieuwe Antistollingsmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen tegen diabetes

Persbericht Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Laatste nieuws

De cijfers over 2016 zijn op de GIPdatabank gepubliceerd

20 november 2017

De GIPdatabank is geactualiseerd met cijfers over 2016. Ook de gegevens over 2015 zijn vernieuwd. De cijfers over 2015 en 2016 zijn nog voorlopig van aard.
De uitgaven voor geneesmiddelen in 2016 stijgen met 2,7% naar totaal € 4,6 miljard. De uitgaven aan hulpmiddelzorg in 2016 dalen ten opzichte van de uitgaven in 2015 en bedragen € 1,4 miljard.
Lees meer over de ontwikkelingen in 2016 onder Actueel.

Naar actueel