Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Alle overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. In hoeverre websites aan deze eisen voldoen wordt jaarlijks gepubliceerd in een toegankelijkheidsverklaring.

De websites van Zorginstituut Nederland voldoen gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaringen lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Meer informatie over de toegankelijkheid van de websites van Zorginstituut Nederland is te vinden op: https://www.zorginstituutnederland.nl/toegankelijkheid

 

Vragen of opmerkingen
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem van 1 van de websites van het Zorginstituut aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ons contactformulier.