2002

Overgangsperiode: farmaco economische evaluaties

(Wettelijk kader: Ziekenfondswet)

Met ingang van 1 januari 2005 zullen geneesmiddelenfabrikanten die een therapeutische meerwaarde claimen voor een nieuw geneesmiddel, de doelmatigheid van dit middel moeten onderbouwen door middel van een farmaco-economische evaluatie, die is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek. Sinds 1 juni 2002 is hiervoor een wettelijke basis gecreƫerd De periode van 1 juni 2002 tot 1 januari 2005 is een overgangsperiode waarin zowel fabrikanten, Zorginstituut Nederland en VWS ervaring op kunnen doen met het opstellen, indienen en beoordelen van farmaco-economische dossiers. Gedurende deze overgangsperiode is het indienen van een farmaco-economisch dossier facultatief.