2006, januari

Nieuwe Zorgverzekeringswet

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet van kracht. De wet vervangt de ziekenfondswet en de verschillende regelingen voor particuliere ziektekostenverzekeringen.

Het verzekerde pakket wordt wettelijk vastgelegd en is gelijk aan het ziekenfondspakket.

Voor wat betreft de farmaceutische zorg geldt dat de aanspraak op verbandmiddelen en de blaasspoelvloeistoffen wordt overgeheveld naar de hulpmiddelenzorg. Hiermee is een bedrag van circa € 125 miljoen gemoeid.

2006, mei

Eerste IVF-behandeling weer in basispakket

(Wettelijk kader: Zorgverzekeringswet)

De eerste IVF-behandeling, komt weer terug in het basispakket. Verzekerden hebben hiermee recht op vergoeding van drie behandelingen, inclusief de vergoeding van de benodigde geneesmiddelen. Wel wordt een eigen bijdrage van 500 euro per behandeling (gemiddelde kosten per behandeling : € 2.500,--) gevraagd.